Výcvik psov

Klientom výcvikového centra a ich štvornohým zverencom ponúkame tieto služby:

 • výcvik psov všetkých plemien – poslušnosť
 • výcvik vybraných plemien - obrana / osobná ochrana, ochrana objektov
 • príprava psov a vykonanie skúšok, bonitácií, výstav
 • výcvik a socializácia problémových a ťažko zvládnuteľných psov
 • výcvik psov – pachové práce
 • inštruktáže a poradenstvo v oblasti výcviku psov
 • iné formy výcviku psov, podľa požiadavky majiteľa

Formy výcviku:

 • Indviduálny výcvik psa vykonávaný majiteľom
 • Skupinový výcvik psa vykonávaný majiteľom
 • Výcvik vykonávaný psovodom profesionálom
 • Kombinovaný výcvik (v prvej fáze trénuje psa psovod profesionál a v druhej fáze majiteľ)

Pre zaneprázdnených majiteľov psíkov dávame do pozornosti zaujímavý a praktický spôsob výcviku Vášho psíka, ktorý sa za sedem rokov výcvikového pôsobenia nášho centra najviac osvedčil a preto ho aj využíva väčšina našich klientov.

Jedná sa o intenzívny 4- alebo 8-týždňový výcvikový kurz pre psíkov s možnosťou dennej alebo týždňovej dochádzky. Výcvik sa realizuje v pracovných dňoch t.j. pondelok až piatok. Tréning je dvojfázový, dopoludňajší a popoludňajší.

Po skončení pracovného dňa, resp. týždňa, odchádzajú psíkovia, ktorí sú zároveň v internáte, domov ku svojim majiteľom.

Po absolvovaní dohodnutej výcvikovej doby a zvládnutí stanoveného rozsahu výcviku, je psík predvedený svojmu majiteľovi. Od tohto okamihu začíname pracovať aj s majiteľom psíka a začíname s prenosom výsledkov výcviku na majiteľa. Každý majiteľ psíka obdrží DVD nahrávku z výcviku svojho psa a po skončení dostane Osvedčenie o výcviku a dosiahnutej výkonnosti.