Úvod

Výcvik psov v centre sa prevádza počas celého roka nenásilnou formou, prípadne formou hry. K dispozícií máme pekné, zatrávnené a udržiavané cvičisko s potrebným vybavením. Výcvik vykonávajú skúsení profesionáli s optimálnym prístupom ku každému psíkovi.