O hoteli

Denný režim v hoteli je prispôsobený individuálnym potrebám každého psíka, ktorý je tu ubytovaný. Obyvatelia hotela majú k dispozícií veľký priestor na venčenie, výbeh, hry a iné aktivity. Prechádzky do prírody môžu Vášmu psíkovi tiež spríjemniť pobyt v centre.

Podmienkou pre prijatie psíka do hotela je dobrý zdravotný stav, ktorý musí byť doložený zdravotným preukazom s platnými očkovaniami. Psík musí byť tiež odčervený a odblšený. Majiteľ mu môže priniesť do hotela vlastné krmivo, resp. po dohode môžeme zabezpečiť krmivo aj my.